Boekcorrectie, persklaarmaken, manuscripten redigeren

Een boek drukken kost wel wat aan papier en inkt. Voor jouw boek naar de drukker gaat en in een oplage van tientallen, honderden of duizenden stuks wordt gedrukt, moet het manuscript dus piekfijn in orde zijn. Grote uitgeverijen werken samen met redacteurs/persklaarmakers van manuscripten en boekcorrectors. Geef jij jouw boek uit in eigen beheer, dan moet je zelf op zoek naar iemand die jouw manuscript naleest.

Ik werk voor (educatieve) uitgeverijen en self-publishers

Manuscript redigeren – persklaarmaken

Of je nu een roman schrijft, een wetenschappelijk werk of een kookboek: het is altijd beter dat een ander paar ogen dan die van jou, de auteur, nog eens naar de tekst kijkt.

Een manuscript persklaarmaken, betekent dat ik onder andere de volgende punten voor jou nakijk:

 • Indeling van de hoofdstukken.
 • Indeling van de alinea’s.
 • Staan er feitelijke onjuistheden in de tekst?
 • Is de schrijfstijl consistent en aantrekkelijk?
 • Staat er tekst te veel of te weinig in het manuscript?

In overleg met jou als auteur doe ik eventueel voorstellen voor aanpassingen.

Tekstcorrectie manuscript

Naast persklaarmaken, corrigeer ik je tekst ook op het gebied van spelling en grammatica. Daarbij let ik onder andere op de volgende punten:

 • spelling, zinsbouw en woordvolgorde
 • interpunctie (komma’s, punten, aanhalingstekens…)
 • typefouten
 • schrijfwijze van getallen en cijfers

Boekcorrectie (eerste zetproef)

Wanneer je manuscript volledig klaar is en geen taalfouten meer bevat, gaat het naar een vormgever om te lay-outen als boek. De vormgever maakt een eerste zetproef en daarbij kan nog wel wat misgaan: zinnen die verspringen, paginanummering die ontbreekt, woorden die verkeerd worden afgebroken enz.

Bij een boekcorrectie van de zetproef leg ik de vormgegeven tekst – die er nu al uitziet als een boek – bij wijze van spreken onder de microscoop om de laatste fouten eruit te halen. Na de correctie van de zetproef gaat het boek namelijk onherroepelijk naar de drukker.

Bij de correctie van de zetproef let ik onder andere op de volgende punten:

 • taalfouten en interpunctie
 • consistent gebruik van woorden
 • consistent gebruik van lettertypes
 • paginanummering en nummering van de hoofdstukken
 • alinea-indeling
 • is de bladspiegel overal hetzelfde?
 • kloppen de illustraties in de tekst?

Hoeveel kost het?

De kostprijs om een manuscript te redigeren of een boek te corrigeren hangt af van de moeilijkheidsgraad van het onderwerp, het aantal woorden en of er al dan niet illustraties in de tekst staan.

Ik bereken een offerte op basis van het volledige manuscript én een proefcorrectie.

Ik werk of werkte samen met:

Ik volgde de opleiding PKM bij Studio Folio

boekcorrector, redacteur, eindredacteur

Ik volgde een opleiding tot (kinder)boekencorrector bij Studio Folio.