Welk advies?

  • taalcoach op de werkvloer
  • taaladvies
  • spellingcursus
  • schrijfadvies

Taalcoach

Op de werkvloer is het belangrijk dat al jouw werknemers elkaar begrijpen. Zo niet komen de veiligheid of de productiviteit in het gedrang.

Maar niet iedereen spreekt Nederlands. Misschien heb je een topingenieur aangeworven die Engels en Frans spreekt, als de collega’s op de werkvloer voornamelijk Nederlands spreken, ontstaat er een communicatieprobleem.

Misschien heb je na lang zoeken eindelijk de arbeider gevonden die die speciale machine kan bedienen, maar spreekt hij/zij enkel Pools, Spaans, Italiaans, ….

Ik geef jouw anderstalige werknemers een kort Nederlands taalbad specifiek gericht op de woordenschat die ze nodig hebben in jouw bedrijf. Een praktijkgerichte opleiding volledig op maat.

Taaladvies

Twijfel je wel eens aan de vlotheid of correctheid van alle teksten binnen en buiten jouw bedrijf? Ben je zeker dat zowel jouw interne als externe communicatie nog strookt met het imago dat je met jouw organisatie wil uitstralen?

Je kan bij mij een tekstcorrectie of eindredactie van jouw teksten aanvragen.

Maar je kan ook nog een stap verdergaan en je werknemers in de administratie een opfrissingscursus Nederlands geven. Ik vestig de aandacht op de meest recente spellingregels en moderne schrijftechnieken gericht op uw doelpubliek.