Voor zakelijke uitgevers, bedrijven en organisaties

Heb je al eens geteld hoeveel woorden je in een organisatie op papier (of op scherm) zet om informatie te verspreiden? Neen, natuurlijk niet.
Ongetwijfeld publiceer jij op de een of andere manier tientallen, honderden teksten per maand.

Nieuwsbrieven aan prospecten en klanten.
Berichten op sociale media.
Content op de bedrijfswebsite.
Jaarverslagen en financiële rapporten voor aandeelhouders.
Whitepapers.
Customer cases en klantverhalen.
Het personeelsmagazine.
Interne nieuwsbrieven.

Schrijf je geüpload of ge-uploaded? Geskiet of geskied? Astronout of astronaut?

Elke tekst die je de wereld instuurt, moet quasi perfect zijn. Ik zeg bewust ‘quasi’, omdat een enkele typefout echt geen halszaak is. Maar machinevertalingen, ettelijke dt-fouten en rammelende zinnen doen het imago van je bedrijf geen goed. In jaarverslagen en financiële rapporten hebben typefouten mogelijk zelfs juridische consequenties!

Wat houdt tekstcorrectie in?

Ik lees teksten na op onder andere de volgende punten:

  • spelling, zinsbouw en woordvolgorde
  • interpunctie (komma’s, punten, aanhalingstekens…)
  • typefouten
  • schrijfwijze van getallen en cijfers.

Voor wie?

Ik werk voor bedrijven, organisaties en zakelijke uitgeverijen die er zeker van willen zijn dat hun publicaties foutloos de lezer bereiken.
Correctie rechtstreeks in Indesign is mogelijk.

Ik werk of werkte samen met: