Voor uitgeverijen en self-publishers

Een boek drukken kost wel wat aan papier en inkt. Voor jouw boek naar de drukker gaat en in een oplage van tientallen, honderden of duizenden stuks wordt gedrukt, moet het manuscript dus piekfijn in orde zijn.
Grote uitgeverijen werken samen met redacteurs/persklaarmakers en boekcorrectors.
Geef jij jouw boek uit in eigen beheer, dan moet je zelf op zoek naar iemand die jouw manuscript naleest.

Welke manuscripten lees ik voor je na?

Ik werk het liefst aan non-fictie en educatieve uitgaven.

Voor wie?

Ik werk voor (educatieve) uitgeverijen en self-publishers.
Correctie rechtstreeks in Indesign is mogelijk.

Wat houdt het in?

Manuscript redigeren – persklaar maken

Of je nu een roman schrijft, een wetenschappelijk werk of een kookboek: het is altijd beter dat een ander paar ogen dan dat van jou, de auteur, nog eens naar de tekst kijkt.

Een manuscript persklaar maken, betekent dat ik onder andere de volgende punten voor jou nakijk:

 • Spelling en grammatica.
 • Indeling van de hoofdstukken.
 • Indeling van de alinea’s.
 • Staan er feitelijke onjuistheden in de tekst?
 • Is de schrijfstijl consistent en aantrekkelijk?
 • Staat er tekst te veel of te weinig in het manuscript?
 • Klopt de onderlinge samenhang?
 • Zijn opmaakinstructies voor de vormgever/zetter nodig?

In overleg met jou doe ik voorstellen voor aanpassingen.

Boekcorrectie (eerste zetproef)

Wanneer je manuscript volledig klaar is en geen taalfouten meer bevat, gaat het naar een vormgever om te lay-outen als boek. De vormgever maakt een eerste zetproef en daarbij kan nog wel wat misgaan: zinnen die verspringen, paginanummering die ontbreekt, woorden die verkeerd worden afgebroken enz.

Bij een boekcorrectie van de zetproef leg ik de vormgegeven tekst – die er nu al uitziet als een boek – bij wijze van spreken onder de microscoop om de laatste fouten eruit te halen. Na de correctie van de zetproef gaat het boek namelijk onherroepelijk naar de drukker.

Bij de correctie van de zetproef let ik onder andere op de volgende punten:

 • taalfouten en interpunctie
 • consistent gebruik van woorden
 • consistent gebruik van lettertypes
 • paginanummering en nummering van de hoofdstukken
 • alinea-indeling
 • is de bladspiegel overal hetzelfde?
 • kloppen de illustraties in de tekst?

Ik werk of werkte samen met: